Ekonomi

Sådant som rör företagets ekonomi, som bokförings, årsredovisning, revisorer med mera.

3:12 kalkylatorn – Gamla regler tom 2013

By | 2017-08-11T01:08:24+00:00 July 12th, 2016|Ekonomi, Konsultmässigt, Skatteregler|

Här har du internets enda 3:12 kalkylator för beräkning av utdelning enligt gällande 3:12 regler upp till 5 500 000 SEK. Du kan nu se hur mycket lön du som ägare behöver ta ut och hur mycket företagets totala löner måste vara. Om ni är flera ägare, är det alltså minst EN av er som måste ha det beräknade beloppet. Säg att man normalt betalar ut 285 000:- i bruttlön till vardera ägare och man är två ägare (Kalle och Anders) och man har 4,1 MSEK i totala lönekostnader. Då går man miste om grundregeln som [...]

En förklaring av fåmansföretag, 3:12 regler och utdelning

By | 2016-06-27T08:54:58+00:00 June 27th, 2016|Ekonomi, Skatteregler|

I ett aktiebolag kan du varje år ta ut 143 275 kronor till 20% skatt för inkomst av kapital enligt förenklingsregeln. Det kan låta skattemässigt fördelaktigt att driva aktiebolag och ta utdelning, men tyvärr är det små skillnader. I ett av mina bolag har jag ca 700 000 kronor så kallat utdelningsutrymme och då måste jag göra en vinst 852 564 kronor (22 % är vinstskatt innan utdelning). Av dessa 665 000 kronor får jag 532 000 kronor eftersom jag betalar 20 % i inkomst av kapital. […]

Hur väljer man en riktigt bra revisor?

By | 2016-06-14T11:06:07+00:00 June 14th, 2016|Ekonomi|

En riktigt bra revisor kan för ett konsultbolag som växer och vill fortsätta växa kan vara som en rutinerad CFO (ekonomichef) för en billig slant. En riktigt bra revisor är en sann entreprenör som vet hur man ordnar finansiering, har ett stort nätverk och tycker att det är roligt att jobba med entreprenörer. Tyvärr är det ovanligt med riktigt bra revisorer – som tur är så finns det många bra revisorer. […]

Bolagsverket, F-skatt, Moms och arbetsgivaravgift?

By | 2016-03-04T07:45:30+00:00 March 4th, 2016|Ekonomi, Skatteregler|

Det är endast 3% av befolkningen som tar steget till att starta företag och om du är en av dem mot alla odds, så skall jag förklara vad du behöver. Först om främst tycker jag att du bör starta Aktiebolag (AB) och har du inte 50 000:- sparat så undrar jag hur du skall klara ekonomin fram tills att du får uppdrag? Men om du nu är i den sitsen att du inte har 50 000:-, så starta för visso enskild firma och kör! […]

Så här mycket skiljer lönen för dig som anställd mot egenkonsult?

By | 2016-02-29T07:46:09+00:00 February 29th, 2016|Ekonomi, Konsultmässigt, Skatteregler|

Att vara egen innebär att innebär att man kan fakturera mellan 80 000 och 150 000 SEK i månaden exklusive moms. Som ni vet så använder jag ett en faktor på 1,56 för att omvandla omsättning till lön och det består av arbetsgivaravgift, semesterlön, privatpension (kollektivavtalsnära) och en genomsnittligt sjuktal. Med detta sagt så innebär det en månadslön på 51 282 till 96 154 SEK, brutto. Det är ganska tydligt att lönen för en enmanskonsult blir mycket högre, förutsatt att man har en 100% debiteringsgrad, vilket inte är ovanligt i IT branschen där det mesta är [...]

Pensionskostnader och lönekostnader

By | 2015-02-13T13:14:20+00:00 February 13th, 2015|Ekonomi, Personal|

Vad kostar pensionen för en viss månadslön och hur många procent av lönen måste man betala? Premierna gäller ITP1, dvs det pensionssystem som de flesta av oss ansluts till via kollektivavtal. I lönekostnaderna ingår även 31,42% arbetsgivaravgift samt en särskild löneskatt 24,26% för pensionspremien. Har du verkligen har kollektivavtalsnära villkor? […]

Högre debiteringsgrad och inga avbrott ger mer effekt än timtaxor

By | 2015-02-04T00:22:04+00:00 February 4th, 2015|Ekonomi, Försäljning, Konsultmässigt|

Många nyblivna konsulter fäster stor vikt vid timtaxorna och det gjorde jag också i början. Man ser timtaxan som ett mått på hur bra man är, men i slutändan så var det de som tog 50-100:- mindre i timmen som hade mer pengar privat, högre omsättning och vinst. Det låter inte logiskt men de fokuserade på omsättning istället för timtaxan och här är anledningarna: […]