Hur man hittar kunder, bokar möten, offert och kommer på avslut.

Hur kan jag marknadsföra mitt konsultbolag.

2018-09-21T21:56:42+00:00

Marknadsföring handlar om att förstå varför kunder köper av dig, identifiera dem och bearbeta liknande kunder. Anledningen till varför kunder köper konsulttjänster är i första hand timingen, dvs att konsultsäljaren/mäklaren ringer till kund just när behovet håller på att uppstå och inbland innan de ens har fått budget till det. Då slipper de ringa själva. Råkar du finnas till hands just då och du har ett intressant CV så får du komma på intervju. […]

Lista på alla konsultmäklare i Stockholm

2019-02-19T11:41:56+00:00

Här kommer den kompletta listan med konsultförmedlare och konsultmäklare som jobbar aktivt inom Stockholmsområdet. Om du saknar ett bolag i listan, vilket du säkert gör, berätta i kommentarerna hur de har hjälpt dig att hitta ett uppdrag och hur man kommer i kontakt med dem. Om du har en personlig favoritmäklare, det vill säga en enskild person som du tycker sticker ut mer än andra så skriv det också i kommentarerna. Jag kommer att sammanställa en lista med just dessa [...]

Har jag rätt konsultarvode?

2017-08-11T01:04:59+00:00

Svaret på den frågan är förmodligen ”Ja det har du” eftersom det är vad kunden är beredd att betala dig och du har accepterat det arvodet. Däremot kan det vara så att du kan förhandla dig till ett högre arvode eller byta uppdrag. Det är sällan vi konsulter anser att vi får tillräckligt betalt, men det är skrämmande hur stort prisspannet egentligen är. […]

Så räknar du ut vilket arvode du skall debitera

2018-10-04T00:08:51+00:00

Nystartade konsultbolag står ofta inför dilemmat att sätt rätt arvode. Ett vanligt scenario är att man räknar på med en viss månadslön och lägger på ca 32% i arbetsgivaravgift och delar med antalet timmar i månaden för att räkna ut arvodet. Ett exempel kan se ut så här: […]

Inga kostnadsbesparingar med Ramavtal

2016-03-16T07:53:41+00:00

Denna studie ger således inget stöd för att samordnade ramavtal pressar priserna. En förklaring kan vara att volymerna även i kommunala upphandlingar är tillräckligt stora för att skalfördelarna ska ha planat ut. Eftersom priset även inkluderar anbudsgivarnas kostnader för att lägga anbud går det inte heller att argumentera för ytterligare vinster i form av lägre transaktionskostnader på säljarsidan. […]

Varför man skall tacka nej till affärer?

2018-10-04T00:07:49+00:00

En viktig sak man skall lära sig inom företagande är att tacka nej till affärer. Inom försäljning så vill man undvika de kunder som tar upp mycket tid och resurser men generera lite intäkter. En dålig kund kan inte bli nöjd, kommer inte att vara en referens och kommer med bekymmer. Dessa skall inte förväxlas med kräsna kunder, som ställer krav och pressar än att göra det bästa jobb man kan. […]