Personal

Allt om rekrytering, anställda, löner och incitament etc.

Choosing your HR and Applicant Tracking System (ATS)

By | 2018-01-22T09:15:30+00:00 January 11th, 2018|Personal|

We are getting swamped with CVs at a rate of (30-40) CVs a week and our Subcontractor database is approaching 4 000 subcontractors. The service we are providing our clients is “The Best Man or Woman for The Job” but we can’t really do that right now without treating over 5 000 CVs. We could do a search in the file-system but that would still bring to us approximately 1000 possible candidates for each job category. […]

Agilt HR – Nu skall allt vara agilt.

By | 2016-11-13T09:23:24+00:00 November 13th, 2016|Organisation, Personal|

När man lånar utryck som ”agil” från en annan bransch till HR så skall man vara försiktig att man inte lånar feltolkningen också. ”Agil” har fokus på snabbhet och effektivitet och inom HR kan jag tänka mig att fokus är antalet rekryteringar eller placeringar man gör under en tidsperiod. De flesta av oss är befriade ifrån falska vänner, men inte språk där “falska vänner” är termen för ett ord som lätt kan feltolkas. På norska har vi ordet ”rar” som på svenska betyder ”konstig eller sällsynt”. […]

Pensionskostnader och lönekostnader

By | 2015-02-13T13:14:20+00:00 February 13th, 2015|Ekonomi, Personal|

Vad kostar pensionen för en viss månadslön och hur många procent av lönen måste man betala? Premierna gäller ITP1, dvs det pensionssystem som de flesta av oss ansluts till via kollektivavtal. I lönekostnaderna ingår även 31,42% arbetsgivaravgift samt en särskild löneskatt 24,26% för pensionspremien. Har du verkligen har kollektivavtalsnära villkor? […]

Nya 3:12 kalkylatorn f.o.m 2014

By | 2014-01-22T19:42:22+00:00 January 22nd, 2014|Entreprenörskap, Konsultmässigt, Personal, Skatteregler|

De nya 3:12 reglerna som gäller från och med 1 januari 2014 (TAX14) och berör inkomstår 2013 är en stor förbättring för alla små och medelstora företagare. Framför allt så är det 50% av bruttolöner från första kronan mot tidigare 25% upp till 3,1 miljoner. Den lägsta spärrlönen (minsta lönekrav på ägaren) är oförändrad, dvs: […]