3:12 kalkylatorn - Gamla regler tom 2013

3:12 kalkylatorn - Gamla regler tom 2013

Här har du internets enda 3:12 kalkylator för beräkning av utdelning enligt gällande 3:12 regler upp till 5 500 000 SEK. Du kan nu se hur mycket lön du som ägare behöver ta ut och hur mycket företagets totala löner måste vara. Om ni är flera ägare, är det alltså minst EN av er som måste ha det beräknade beloppet. Säg att man normalt betalar ut 285 000:- i bruttlön till vardera ägare och man är två ägare (Kalle och Anders) och man har 4,1 MSEK i totala lönekostnader. Då går man miste om grundregeln som kräver minst en 312 600 i lön för EN av ägarna. Istället så tar man ut 570 000 för år 1 för Kalle och 0 för Anders, och nästa år gör man tvärt om.