En förklaring av fåmansföretag, 3:12 regler och utdelning

I ett aktiebolag kan du varje år ta ut 143 275 kronor till 20% skatt för inkomst av kapital enligt förenklingsregeln. Det kan låta skattemässigt fördelaktigt att driva aktiebolag och ta utdelning, men tyvärr är det små skillnader.

I ett av mina bolag har jag ca 700 000 kronor så kallat utdelningsutrymme och då måste jag göra en vinst 852 564 kronor (22 % är vinstskatt innan utdelning). Av dessa 665 000 kronor får jag 532 000 kronor eftersom jag betalar 20 % i inkomst av kapital.

Vi sparade bara 100 000 genom utdelning istället för lön
Om jag istället väljer att betala ut lön till två delägare i företaget så att de efter skatt får 532 000 kronor, så kommer det att kosta företaget 998 792 kronor, det vill säga 146 228 kronor mer än motsvarande utdelning. Lönen är pensionsgrundande, det ger dig rätt till sjukersättning och VAB. Utdelningsutrymmet har vi sparat in under 5 års tid och vi har haft kostnader för bokföring och revision säkert över 200 000 kronor.

Det har senaste tiden debatterats om 3:12 reglerna och det som kallas för ”löneunderlag” som PwC, Forsman & Bodenfors, Prime, Netlight och många fler använder sig av för att låta sina partners och delägare att lyfta lön som inkomst av kapital. Jag skall förklara hur det funkar.

Det här 3:12 gäller idag (2013-07-11) och inget nytt är bestämt
De nuvarande reglerna säger att du får räkna med 25 % av alla företagets löner i gränsbeloppet så om du har lönekostnader för 1 000 000 kronor så får du ta ut en utdelning på 250 000 kronor till 20 % skatt. Detta gäller upp 3 126 000 kronor och därefter är det 50 % som ingår i gränsbeloppet.

Ett bolag som har 5 000 000 kronor i lönekostnader har då 781 500 kronor + 937 000 kronor och kan därmed dela ut 1 718 500 kronor till 20% skatt. 5 000 000 kronor motsvarar ca 10 anställda konsulter, grovt räknat. Alla dotterbolag lönekostnader räknas i detta belopp, även utländska bolag inom EU.

För att kunna använda sig av löneunderlaget måste en av ägarna ta ut lön om minst 521 000 kronor eller 312 600 kronor plus 5 % av samtliga löner i företaget och dess dotterföretag. Det är först efter 573 100 kronor i lönekostnader som huvudregeln lönar sig mer än förenklingsregeln och det finns ett lönekrav för ägaren för att ta del av löneutrymmet. Om företagets lönekostnader uppgår till 4 168 000 kronor eller högre så är lönekravet maximalt 521 000.

Lönekostnad Lönekrav Lönebaserat utrymme
573 100 341 255 (som förenklingsregeln) 143 275
750 000 350 100 187 500
1 000 000 362 600 250 000
1 500 000 387 600 375 000
2 000 000 412 600 500 000
2 500 000 437 600 625 000
3 000 000 462 600 750 000
3 500 000 487 600 968 500
4 000 000 512 600 1 218 500
4 168 000 521 000 1 302 500
4 500 000 521 000 1 468 500
5 000 000 521 000 1 718 500
5 500 000 521 000 1 968 500

Lagförslag som är på remiss och har inte godkänts
Regering med Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf i spetsen vill göra vissa förbättringar i 3:12 reglerna. Till att börja med så vill man att höja gränsbeloppet från 25 % till 50 % och i exemplet ovan så skulle man vid 5 000 000 i lönekostnader kunna ta ut 2 500 000 kronor i utdelning, vilket är 781 500 kronor mer än gällande förslag.

Det finns en begränsning på att löneunderlaget får maximalt vara 50 gånger delägarens egna lön samt att  delägaren måste äga minst 4% och ägaren måste ta ut minst 509 400 kronor som lön. För större bolag med löneuttag över 5 660 000 kronor tillkommer ytterligare regler, där man kräver att 10% av överskjutande belopp läggs till delägarens lönekrav upp till 2 264 000 kronor (40 inkomstbasbelopp).

Pressen har lyft fram det negativa, men inte förstått det positiva
Det är dessa 40 inkomst-basbelopp och 4 % ägarandel som pressen orerar om och företagsledare pratar om orättvisor. För de flesta mindre företag kommer de nya reglerna att vara bättre.

Minst 8 delägare för att inte räknas som fåmansbolag
Fåmansbolag är bolag där 4 eller färre äger mer än 50% av aktierna och i praktiken innebär det att man behöver vara minst 8 delägare á 12,5 % för att inte räknas som fåmansföretag. Det hindrar inte att man har starka majoritetsägare med 49,5 % av ägandet och 505 st delägare som äger 0,1 vardera för att ändå inte räknas som fåmansbolag.

Så här tjänar du mer pengar än du sparar på skatten
Nu har du ägnat ca en timme för att forska kring 3:12 regler, fåmansföretag och utdelning. Under samma timme hade du säkert kunna hitta 10 leads, ringa dem och boka in åtminstone ett möte. Om det mötet resulterar i en försäljning så kommer du att tjäna ett par hundra tusen kronor. Skatten är inget du kan göra åt, utan tänk att ju mer skatt du betalar desto mer får du själv i fickan.

Dela denna artikeln i grupper på LinkedIn och med dina bekanta och skriv frågor i kommentarerna så skall jag besvara dem.