Nya 3:12 kalkylatorn f.o.m 2014

Nya 3:12 kalkylatorn f.o.m 2014

De nya 3:12 reglerna som gäller från och med 1 januari 2014 (TAX14) och berör inkomstår 2013 är en stor förbättring för alla små och medelstora företagare. Framför allt så är det 50% av bruttolöner från första kronan mot tidigare 25% upp till 3,1 miljoner. Den lägsta spärrlönen (minsta lönekrav på ägaren) är oförändrad, dvs:

Lägsta spärrlön = 6 IBB + 5% av totala löner eller (6 x 56 600)/0,95 = 357 474

och den högsta är 10 IBB (56 600 för 2014) = 566 000 men kommer att sänkas taxeringsår 2016 till 9,6 IBB.

Det har tillkommit ett nytt tak på lönebaserat utrymme som är 50 ggr ägarens lön (50 * 357 474 = 17 873 700) eller 17,9 miljoner i det allra enklaste exemplet. Dessutom måste delägaren äga 4% av aktiekapitalet och det är dessa två förslag som har fått företag som PwC, divers konsultbolag och advokatbyråer att gå i taket. Totalt handlar det om ca 8 000 (av 355 000 aktieägare) eller 2,3% som missgynnas av den nya 4% regeln. Så om du har över 18 miljoner i utdelning som ägare så tänk på att börsbolagen som är bra större och har högre utdelningar måste avlöna sina VD:ar till 56% marginalskatt och dessutom hålla “munnen” för annars skulle de bli lynchade av oss småföretagare och media.

En sak att tänka på är att den fina leasingbilen och förmånsvärdet på den drar ner löneunderlaget eftersom det är kontant bruttolön utan några förmåner som räknas. Så ett tips, köp loss leasingbilen eller gör ett nettolöneavdrag och höj bruttlönen med motsvarande belopp. Ett annat hett tips är att anställa mera.

Enkelt exempel: 400 000 i löneuttag ger 200 000 i utdelningsutrymme mot de gamla reglerna som krävde ca 800 000 i löneuttag för en utdelning på 200 000:-