Pensionskostnader och lönekostnader

Vad kostar pensionen för en viss månadslön och hur många procent av lönen måste man betala? Premierna gäller ITP1, dvs det pensionssystem som de flesta av oss ansluts till via kollektivavtal. I lönekostnaderna ingår även 31,42% arbetsgivaravgift samt en särskild löneskatt 24,26% för pensionspremien. Har du verkligen har kollektivavtalsnära villkor?

Bruttolön Pensionspremie Procent av lön Lönekostnader
35 000 1 643 4,7 % 48 039
40 000 2 847 7,1 % 56 106
45 000 4 391 9,8 % 64 595
50 000 5 936 11,9 % 73 086
55 000 7 480 13,6 % 81 576
60 000 9 025 15,0 % 90 066
65 000 10 569 16,3 % 98 556
70 000 12 114 17,3 % 107 047
75 000 13 658 18,2 % 115 536