Så räknar du ut vilket arvode du skall debitera

2018-10-04T00:08:51+02:0012 Comments

Nystartade konsultbolag står ofta inför dilemmat att sätt rätt arvode. Ett vanligt scenario är att man räknar på med en viss månadslön och lägger på ca 32% i arbetsgivaravgift och delar med antalet timmar i månaden för att räkna ut arvodet.
Ett exempel kan se ut så här:
[blogoma_blockquote ](35 000SEK x 1,32) / 172h = 268:-[/blogoma_blockquote]

Om man nu tar hänsyn till att man räknar med semesterersättning, genomsnittlig sjuklönekostnad och det faktum att normal debiteringsgrad är ca 1 760 timmar/år så får man det här:
[blogoma_blockquote ]35 000SEK x 1,56) / (1760/12) = 54 600 / 147 = 371:-[/blogoma_blockquote]

(Man skall starta ett företag för att man vill att det skall växa och bli större och då behövs en viss vinst, ca 10% och då är vi uppe i 408:-. Den här kalkylen förutsätter att man inte har några kostnader, men om man har en månadslön på 35 000 i månaden så kan man inte debitera mindre än 400:- för då går man back. Nu en kalkyl om man önskar en något högre lön, 10% + kostnader:
[blogoma_blockquote ]((50 000 x 1,56) x 1,10) + 5000 / 147 = 618:-[/blogoma_blockquote]

Ju mer man tar betalt desto mer måste man leverera, så kraven på utbildning, erfarenhet, goda referenser, god social kompetens och att man är välvårdad stiger. Det här är en kostnadsbaserad kalkyl som många enmanskonsulter och egenkonsulter använder.

Man kan räkna på vilka lönesummor man vill, men egentligen handlar det om tillgång och efterfrågan. Vid god tillgång och låg efterfrågan sätter klienten priset och vice versa. I en sån modell så får man en ingenjör som gör som han eller hon blir tillsagda och man kan knappast förvänta sig att dessa kommer med något revolutionerande patent åt klienten.

För klienten är det ett billigt sätt att snabbt få in kompetens och snabbt göra sig av med den. Klienten uppskattar sina konsulter och mest uppskattas när konsulten ställer upp på kvällar, helger eller under semestertider. Man förväntar sig att konsulten är mer flexibel än de anställda. Ofta är konsulten överkvalificerad, det vill säga han eller hon är kompetent i samtliga arbetsuppgifter och det lämnas inget utrymme för konsulten att växa – det gör att de tröttnar fort. Då får man mycket kompetens, noll i motivation och en konsult som underpresterar. ( 1 Kompetens x 0 Motivation = 0 Prestation)

Egenkonsulter sätter mycket fokus på arvodet
Egenkonsulter tenderar att fokusera för mycket på arvodet som om det skulle motivera dem i 10-20 år. (Sen fokuserar de på skatter och 3:12 regler och mycket annat). Om det är det ekonomiska som motiverar företagandet så är företaget bara en anställningsform, oavsett hur mycket man debiterar, tar ut i lön eller pensionssparar – då rekommenderar jag den långa karriärvägen som anställd. Man får bättre förmåner, färre sömnlösa nätter, ofta kan man klättra och få nytt ansvar – vissa bolag har väldigt bra löner. Faktum är att varje år så erbjuds egenkonsulter fast anställning hos klienten och många tackar ja.

Lämna företagandet åt entreprenörerna
Nu låter det som att jag är emot att man startar företag, så kallad ”egen låda”, men om jag fick välja så skulle det startas många många fler ”egna lådor”. Samtidigt så är företagandet en viss stress, varje gång du blir av med ett uppdrag och känner paniken närma sig, då vet du att du är en av de som faktiskt mår dåligt av företagandet.

Det är en helt normal reaktion, men att må dåligt för att tjäna pengar är det inte. Entreprenörskap, till skillnad från företagandet, bygger på att man får ”stryk” gång på gång och reser sig dubbelt så stark, paniken kommer aldrig och stressen är hög. Fokus är nöjda kunder, fler kunder, fler anställda – allt annat är problem man löser.

Har jag rätt arvode idag?
Att svara på den frågan här utan mer information berättigar ett Nobelpris i ekonomi. Mycket handlar om förhandlingsförmåga – din eller säljaren. Mycket handlar om klienten, olika klienter tar hand om sina konsulter olika väl. Din erfarenhet, din uppsyn, ditt sätt att föra dig, dina referenser och mycket mer påverkar ditt arvode. Egentligen så skulle jag behöva titta på din CV eller konsultprofil, träffa dig personligen, genomföra en djupintervju, äta lunch tillsammans och ändå hamna fel för just din kund.

Om du arbetar i Stockholmsområdet så kan jag åtminstone berätta för dig om ditt arvode är för lågt. Skicka mig ett mail till piotr.kundu@blikonsult.se med din CV eller konsultprofil, ditt arvode idag, klienten du jobbar för, eventuella mellanhänder samt gärna med en bild och en LinkedIn profil om du har.

12 Comments

 1. […] Läs även ”Så räknar du ut vilket arvode du skall debitera” […]

 2. Conny Westh 2013-10-12 vid 11:11 - Svara

  Så där enkelt kan man inte räkna om man ska få fram en rimlig nivå på arvodet.

  Man behöver först ka koll på vad man egentligen har för kostnader på lång sikt.

  Jag brukar även jämföra med vad normala företag har för kostnadsstruktur om man vore anställd, man har ungefär samma struktur på sina kostnader fast man har ”egen låda” men man har kanske inte sett dessa kostnader ännu.

  Först och främst har man en rad olika kostnader för administrationen av sitt företag, en rimlig nivå för ett emnasföretag som bedrivs som aktiebolag kan vara 150 000 kr. Det är en siffra som varit relativt stabil sedan 1999 och den används ofta av revisorerna när de gör rekommendationer för enmanskosulter inom IT-branchen (jag har en historik som systemutvecklare och konsult).

  Lönenivåerna jag tar upp gäller för Stockholmsområdet.

  Om man är nybakad systemutvecklare, dvs direkt från Universitetet så ligger lönen på minst 28000-29000 kr i ingångslön. Är man född 1964 som mig själv så ligger en rimlig lönenivå på ca 50 000 kr som systemutvecklare. Systemarkitekt/projektledare 55000 och som chef över anställda något mer än så.

  Men låt oss räkna på en relativt junior systemutvecklare som är född 1981 och som jobbat 3-4 år och då borde ha ca 43000 kr i månadslön. När denne utvecklare tänker starta eget så bör man räkna med att man tar en betydligt större personlig risk genom att vara ”egen” än att ha en vanlig anställning, jag brukar säga att man ska definitivt ha minst 20% högre lön än en anställd i övrigt liknande yrke eftersom en det innebär mycket större ansvar. Låt oss säga 51 600 (43000+20%).

  Vanliga anställda brukar ha avtalade tjänstepensioner och andra förmåner så arbetsgivare brukar räkna månadslönen+(50-67 procent) för att få fram en normal lönekostnad. Det högre 67% brukar användas för de som tjänar över 10 Basbelopp per år.

  Så lönekostnaden blir då 51600 kr * 12,2 * 1,5 => 944 280 kr per år.

  När du fördelar denna lönekostnad per timme ska man aldrig räkna med att man kan debitera mer än 1200 timmar per år. Man ska inte förväxla det med att man jobbar 1740 timmar per år, för mycket arbete är administration, möten, försäljningsaktiviteter, och obelagd tid i övrigt.

  Lönekostnaden blir då 944280 kr/1200 timmar => 786,90 kr/tim.

  De fasta kostnaderna blir 150 000 kr/1200 timmar => 125 kr/tim.

  Den totala självkostnaden blir då 786,90+125 kr => 911,90 per tim och då är inte en enda krona i vinst för företaget.

  Normalt behöver företaget ta denna självkostnad och dividera med 0,7-0,5 för att få fram ett minsta belopp att debitera, dvs det man debiterar kunden blir då i intervallet 1303-1824 kr/tim.

  Givetvis är en mycket viktig faktor här vilken lön man räknar med. Räknar man med 35 000 kr i månadslönen så blir formeln:

  35000*12,2*1,5 => 640 500 kr per år i lönekostnad, 533,75 kr/tim. Självkostnaden blir då 790 500 kr (640 500+150 000) dvs 658,75 kr/tim med 0 kr i vinst.
  Lämpligt arvode blir då 941-1317 kr/tim.

 3. Piotr Kundu 2013-10-12 vid 23:22 - Svara

  Tack Conny för ett ordentligt utlägg och kommentar.

  Jag tror mycket hänger på den bransch man jobbar, men som egenkonsult i IT branschen så har jag ett minne av att vara obelagd 4 veckor under 2007 och det var för att jag ville ägna mig åt att skaffa nya kunder.

  100% beläggningsgrad (1760 debiterbara timmar) är nog inte full omöjligt inom IT, medan andra branscher har svårt runt 60-70% och en ökning av beläggninsgrad skulle innebära en sämre tjänst för kunden.

  Många nya företagare tror att de får behålla ”allt” efter att de har betalat momsen, eller tittar på timpris utifrån en månadslön. Det finns IT konsulter som debiterar 450-500:- timmen och det är på tok för lite och helst skulle jag själv föredra priser runt 950-1350.

  Tyvärr har jag träffat endast ett 10-tal itkonsulter som ligger på den nivån i alla fall inom mjukvaruutveckling och test. Men det finns, en poll på LinkedIn visade att ca 40% tog mer än 1000:- timmen, men få av dem hade 100% beläggning.

 4. Piotr Kundu 2013-10-12 vid 23:23 - Svara

  Har vi fler synpunkter och erfarenheter kring konsultarvode och vilka arvoden som man faktiskt kan debitera för exempelvis utvecklare eller testare. Berätta gärna också var geografiskt ni befinner er.

 5. Piotr Kundu 2016-01-30 vid 11:56 - Svara

  Jag fick två frågor på chatten:
  1. Varför räknar du 1,56 och inte 1,5 som jag har lärt mig?
  2. 1 760 timmar som normal debiteringsgrad låter mycket?

  SVAR 1. Jag räknar med premiepension enligt kollektivavtal som mitt bolag har.
  31,42% Arbetsgivaravgift
  12,50% Semester
  6-7% Genomsnittligt sjuklön
  minst 7% i premiepension (vid 45 000 i månadslön är premien ca 9%).
  Dessutom har jag ”fått lära mig” av någon annan att det är just 1,56, men sanningen beror på individ så ett spann mellan 1,5 till 1,7 är rimligt (Pensionspremien ITP 1 för någon med 90 000 i månadslön är 20%)

  SVAR 2: Ja, 1 760 timmar är väldigt mycket, men det är ungefär det man uppnår med full beläggningsgrad, vilket här hyfsat normalt inom IT. Andra branscher har jag hört siffror runt 80%. Om man i IT branschen hade räknad med 80% beläggningsgrad, en rimlig lön med kollektivavtal, vinst så hade timtaxan snart varit mycket högre än marknadsmässig.

  • Conny Westh 2016-07-24 vid 05:15 - Svara

   Nej, nej, nej…. 1760 timmar debiterbar tid per år är helt orelistiskt. Räkna aldrig med mer än ca 1200 timmar per år som du kan debitera mot kund. Du måste kompetensutveckla dig så du hänger med i den tekniska utvecklingen och du har administration som måste göras. 1760 timmar är inte realistiskt alls, det finns ingen bransch man räknar med att jobba 100% beläggningsgrad. det normala är att ca 1/3 försvinner i ej debiterbar tid i många arbetskraftsintensiva brancher, som typisk IT-konsulter. Jobbar man som managementkonsult så försvinner ännu mer tid på förberedelser, och kompetenmsutbildning så de kan ha nerät 800 eller 600 timmars debiterbar tid per år. Det är en av anledningarna till att de har så mycket högre officiella timarvoden.
   Om du räknar att en Managementkonsult normalt har en månadslön på kanske 60 000 kr och en 35% tjänstepension så blir kalkylen:
   60000*12,2*1,31,42*1,35 => 1298692 kr i årskostnad. Dela det med 1200 debiterbara timmar får du 1082 kr per tim. dela med 800 timmar får du 1623 kr per tim, och om du delar det med 600 timmar får du 2164 kr/tim. Dessa tre alternativ ger alltså konsulten samma lön. men arvodet blir olika beroende på uppskattad beläggningsgrad.

   • Conny Westh 2016-07-24 vid 05:24 - Svara

    I den kalkyl jag visade så ingår ju semester, sjuklön, men inte de fasta kostnaderna som du generellt kan räkna med är ca 125 kr per timme, dvs 150 000 kr per år.

    När du tar månadslönen och multiplicerar med 12,2 då ingår semester (25 dagar) och sjuklön i den kalkylen. Tar du ut fler semesterdagar så ska man räkna på ett större påslag än 12,2. Detta räkeexempel är när man tar ut månadslön. Förväxla inte det med hur man som företagare debiterar kunden per timme.

    Men när du pratar med en kund så måste du räkna in alla dina normala kostnader, som kost och logi om du jobbar på annan ort. Det är m.a.o. dina normala kostnader som du har varje dag som du måste räkna in i ditt arvode.

    Ber dig kunden däremot göra en resa i tjänsten så kan man normalt debitera extra för det. Men man måste alltid komma överens med kunden i förväg hur man ska göra annars kan kunden vägra betala.

 6. Piotr Kundu 2016-02-06 vid 16:31 - Svara

  FRÅGA: Hej, är nystartad och söker mina första uppdrag. Tittar nu på ett som teknisk projektleds inom industrin, som skulle passa mig. De vill ha timpris inkl. allt. – Är det särskilt smart? Jag menar, det blir resor o någon övernattn/v för mig om jag får det. – Vad göra?
  Med vänlig hälsning, / F

  SVAR: Det är ganska vanligt i förfrågningsunderlag. Jag har tolkat det som att timpriset är oavsett pendlingskostnad. Säg att du bor/jobbar normal i Örebro men får uppdrag i Stockholm. Då vill kunden få ett timpris och jämföra med konsulter som inte behöver resa/övernatta. Men om kunden skickar dig till olika orter i Sverige så tycker jag att du alltid skall ta betalt för dessa extra kostnader. Du kan ju inte i förväg veta vad dessa kostnader blir, beroende på pris för resan och övernattning, speciellt om kunden bestämmer hur många nätter du måste vara borta. Se till att få traktamente och betald restid. Ett annat sätt är att vägra resa utan att få ersättning. Du kan lägga på 50:-/timme och se till att vägra resa när dina kostnader inkl. traktamente överstiger ca 9 000:-, det är en mer pragmatisk och kompromisorienterad lösning. Alltid enklare att förhandla till din fördel när kunden ser värdet av din leverans.

 7. Piotr Kundu 2016-02-06 vid 16:33 - Svara

  Jag är mer på ”chatten” nu, men det är ofta jag släppas iväg på möten eller behöver svara på någon frågor. När jag kommer tillbaka så är det alltid någon som har ställt en fråga när jag är borta. SORRY! Men jag glömde ”logga ur” eftersom jag sällan vet hur länge jag är borta. Ibland 30 sekunder ibland ett par timmar.

  Så SNÄLLA, lämna en epost adress så mailar jag dig när jag kan.

  Mvh Piotr

 8. Piotr Kundu 2016-02-06 vid 16:46 - Svara

  FRÅGA: Sitter i tankarna om att bli frilansare. Har jobbat som systemutvecklare mot web i 14 år. Funderar på vilken nivå jag ska lägga mitt arvode.

  SVAR: Om du kan front-end och back-end, gärna i kombination Angular, React, Backbone, NodeJS så tror jag inte att det är omöjligt med runt 950:-/timmen i Stockholms innerstad. Utanför staden sjunker det snabbt med 100:-/timmen. Så runt 800:-/timme är inte helt verklighetsfrämmande i Västerås, men jag kan tänka mig ner mot 700:-/timmen beroende på din situation. Det gäller projekt med full beläggningsgrad i 3-6 månader. För projekt på några veckor i stöten behöver du ett högre pris för att gå runt. Det är inte helt ovanligt att ta 800-900:-/timme normalt och 1200:-/timmen för ett 3 veckors projekt!

 9. Arvid 2017-05-27 vid 05:52 - Svara

  Hej, jag ska bli egenkonsult till hösten och diskuterar nu med förra uppdragsgivaren, där jag varit i 2 år och där jag varit enda personen som haft insikt i deras produkt, att jobba där. Det gäller c++ utveckling och tågindustrin i Stockholm.
  Jag har jobbat som systemutvecklare i 7 år sedan jag examinerades på KTH. Vad är rimlig timpenning?

  • Piotr Kundu 2017-05-28 vid 18:04 - Svara

   Hej Arvid.
   ”Jag skall sluta och börja som konsult hos min nuvarande arbetsgivare” är nog en av de mest vanliga frågor jag får. Arbetsgivaren vill inte att anställda skall sluta och bli konsulter, så att nå upp till fullpris kan i många fall vara svårt rent politiskt. Bombardier betalar ca 800-850 i timmen för C++. Att kunna en specifik produkt kan ge 50-100 extra men att ta uppdrag hos sin nuvarande arbetsgivare kan ge avdrag på 100-200, så ett nollsummespel. Många blir förvånade hur lättersättliga de kan vara. Ta ett högre pris och sen kan du gå tillbaka och sänka i fall det skulle slå bakut.

Lämna en kommentar