Så räknar du ut vilket arvode du skall debitera

Nystartade konsultbolag står ofta inför dilemmat att sätt rätt arvode. Ett vanligt scenario är att man räknar på med en viss månadslön och lägger på ca 32% i arbetsgivaravgift och delar med antalet timmar i månaden för att räkna ut arvodet.
Ett exempel kan se ut så här:
[blogoma_blockquote ](35 000SEK x 1,32) / 172h = 268:-[/blogoma_blockquote]

Om man nu tar hänsyn till att man räknar med semesterersättning, genomsnittlig sjuklönekostnad och det faktum att normal debiteringsgrad är ca 1 760 timmar/år så får man det här:
[blogoma_blockquote ]35 000SEK x 1,56) / (1760/12) = 54 600 / 147 = 371:-[/blogoma_blockquote]

(Man skall starta ett företag för att man vill att det skall växa och bli större och då behövs en viss vinst, ca 10% och då är vi uppe i 408:-. Den här kalkylen förutsätter att man inte har några kostnader, men om man har en månadslön på 35 000 i månaden så kan man inte debitera mindre än 400:- för då går man back. Nu en kalkyl om man önskar en något högre lön, 10% + kostnader:
[blogoma_blockquote ]((50 000 x 1,56) x 1,10) + 5000 / 147 = 618:-[/blogoma_blockquote]

Ju mer man tar betalt desto mer måste man leverera, så kraven på utbildning, erfarenhet, goda referenser, god social kompetens och att man är välvårdad stiger. Det här är en kostnadsbaserad kalkyl som många enmanskonsulter och egenkonsulter använder.

Man kan räkna på vilka lönesummor man vill, men egentligen handlar det om tillgång och efterfrågan. Vid god tillgång och låg efterfrågan sätter klienten priset och vice versa. I en sån modell så får man en ingenjör som gör som han eller hon blir tillsagda och man kan knappast förvänta sig att dessa kommer med något revolutionerande patent åt klienten.

För klienten är det ett billigt sätt att snabbt få in kompetens och snabbt göra sig av med den. Klienten uppskattar sina konsulter och mest uppskattas när konsulten ställer upp på kvällar, helger eller under semestertider. Man förväntar sig att konsulten är mer flexibel än de anställda. Ofta är konsulten överkvalificerad, det vill säga han eller hon är kompetent i samtliga arbetsuppgifter och det lämnas inget utrymme för konsulten att växa – det gör att de tröttnar fort. Då får man mycket kompetens, noll i motivation och en konsult som underpresterar. ( 1 Kompetens x 0 Motivation = 0 Prestation)

Egenkonsulter sätter mycket fokus på arvodet
Egenkonsulter tenderar att fokusera för mycket på arvodet som om det skulle motivera dem i 10-20 år. (Sen fokuserar de på skatter och 3:12 regler och mycket annat). Om det är det ekonomiska som motiverar företagandet så är företaget bara en anställningsform, oavsett hur mycket man debiterar, tar ut i lön eller pensionssparar – då rekommenderar jag den långa karriärvägen som anställd. Man får bättre förmåner, färre sömnlösa nätter, ofta kan man klättra och få nytt ansvar – vissa bolag har väldigt bra löner. Faktum är att varje år så erbjuds egenkonsulter fast anställning hos klienten och många tackar ja.

Lämna företagandet åt entreprenörerna
Nu låter det som att jag är emot att man startar företag, så kallad “egen låda”, men om jag fick välja så skulle det startas många många fler “egna lådor”. Samtidigt så är företagandet en viss stress, varje gång du blir av med ett uppdrag och känner paniken närma sig, då vet du att du är en av de som faktiskt mår dåligt av företagandet.

Det är en helt normal reaktion, men att må dåligt för att tjäna pengar är det inte. Entreprenörskap, till skillnad från företagandet, bygger på att man får “stryk” gång på gång och reser sig dubbelt så stark, paniken kommer aldrig och stressen är hög. Fokus är nöjda kunder, fler kunder, fler anställda – allt annat är problem man löser.

Har jag rätt arvode idag?
Att svara på den frågan här utan mer information berättigar ett Nobelpris i ekonomi. Mycket handlar om förhandlingsförmåga – din eller säljaren. Mycket handlar om klienten, olika klienter tar hand om sina konsulter olika väl. Din erfarenhet, din uppsyn, ditt sätt att föra dig, dina referenser och mycket mer påverkar ditt arvode. Egentligen så skulle jag behöva titta på din CV eller konsultprofil, träffa dig personligen, genomföra en djupintervju, äta lunch tillsammans och ändå hamna fel för just din kund.

Om du arbetar i Stockholmsområdet så kan jag åtminstone berätta för dig om ditt arvode är för lågt. Skicka mig ett mail till piotr.kundu@blikonsult.se med din CV eller konsultprofil, ditt arvode idag, klienten du jobbar för, eventuella mellanhänder samt gärna med en bild och en LinkedIn profil om du har.