Vad konsulter vill ha

Vad konsulter vill ha

David Tegenmark kan konsultrekrytering efter att ha drivit Certus Executives, ett search bolag med fokus på just konsultbranschen. I det här gästinlägget delar David med sig av några insikter från sina år som headhunter.

Ett problem för många konsultbolag är att de har svårt att attrahera kandidater. Jag och mitt team på Certus Executives lade tusentals timmar på “search”, d v s vi ringde upp konsulter för att “pitcha” nya roller och försöka få dem intresserade av att byta. Vi blev i princip våra kunders säljorganisation gentemot kandidater.

I mångt och mycket kan rekrytering likställas med försäljning. Därmed är ett attraktivt erbjudande något av det mest centrala för att kunna konkurrera om de bästa konsulterna. Konsultbolag behöver förstå och erbjuda det konsulter vill ha. Och det är många fler faktorer än lön som är viktiga.

Efter drygt 3 000 kontakter, med allt från enmanskonsulter till konsulter på konsultbolagsjättarna, så kunde vi sammanställa de faktorer som spelar störst roll när kandidater väljer arbetsgivare. Observera att listan inte är rangordnad. Varje person är unik, med sin egen prioritering av dessa faktorer.

Ett konsultbolag kan inte vara allt för alla. Istället behöver man välja vad man vill vara för sina anställda och verkligen leverera på de värdena. En lyckad rekrytering sker när det finns en bra match mellan konsultens behov och företagets.

Vad konsulter vill ha:

 • Balans mellan arbete och fritid
 • Bra arbetsmiljö
 • Konkurrenskraftig lön (inkl delägarskap eller bonus baserat på företagsprestation)
 • Entreprenöriell miljö (vara med och bygga och utveckla, ta ansvar)
 • Utmaning (exponering mot kunder, involvering i sälj, strategi)
 • Ett högre syfte (”reason why”)
 • Kompetensutveckling (lära sig mer eller lära sig något nytt: karriärskifte)
 • Bra kollegor
 • Spännande projekt
 • Bolag med spännande vision och stark affärsidé
 • Färre resor
 • Nära hemmet
 • Flexibla arbetstider
 • Positiv och belönande kultur
 • Balanserat män och kvinnor
 • Personer man kan lära av
 • Tillväxt i bolaget, ger utrymme för egen utveckling och att ta högre positioner
 • Karriärutveckling
 • Strukturerad kompetensutveckling och feedback

Listan över konsultkriterier kommer från rapporten “Rekrytering för Konsultbolag, en headhunters hemligheter”.

På Certus Growth blogg kan du ladda ner hela rapporten som en gratis PDF. Läs mer.