Vilka försäkringar behöver jag i ett konsultbolag?

Att vara rätt försäkrad är som att betala skatt, man skall inte betala mer än man behöver. En vän till mig har nyligen konstaterat att hans konsultbolag har betalat över 1 000 000 SEK för mycket i premier över de 20 år som de har varit verksamma.

De flesta konsulter börjar kontorslöst och har förmodligen en dator och en telefon som behöver försäkras. Om dessa har köpts privat så gäller hemförsäkringen eller elektronikförsäkringen på vissa bankkort. Har man ett kontor med inventarier så är det Egendomsförsäkringen i företagsförsäkringen som kickar in vid exempelvis brand eller stöld. Det minsta försäkringsbeloppet ligger på några miljoner, det vill säga mer än väl för de flesta konsultbolag.

Det som skiljer konsultbolag ifrån andra typer av företag är ”Ansvarsförsäkringen”, ”Konsultansvarsförsäkringen”, eller som vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar kallar det ”Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter”. Försäkringsbeloppet kan ligga på 1-2 miljoner, upp till 10 – 25 miljoner som vissa storföretag kräver i sina ramavtal.

Konsultförsäkringen” är den mest omdiskuterade av alla försäkringar, eftersom den täcker skador som direkt uppkommer ifrån konsultens råd. Här råder det delade meningar där försäkringsbolagens säljare menar att en konsult som jobbar i kundens linjeorganisation kan bli ersättningsskyldig för felaktiga råd. Lagen säger däremot att konsulter som är under kundens arbetsledning likställs med kundens egen personal, och därmed inte kan krävas på ansvar. Det är det som traditionellt kallas för bemanning eller ”resurskonsult”.

Jag är jag starkt övertygad om att jag inte behöver en ”ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter” men för ett par tusenlappar per år så har jag en försäkrings som täcker upp till 2 miljoner kronor. Om företag blir stämt på mer än så, så har de flesta enmanskonsulter förmodligen mindre eget kapital än så och då blir man tvungen att försätta bolaget i konkurs. Det är ditt val, men eftersom konsultförsäkringen kostar en bråkdel av vad jag spenderar på kundluncher, så var valet enkelt – principiellt står jag fast vid att det är en onödig försäkring.

För att förvirra läget ytterligare så finns det något som heter enbart ”Ansvarsförsäkring” och där kan man bland ramavtalsleverantörerna och konsultmäklarnas avtal hitta krav på ”minst 5 miljoner” men även 10 och 25 miljoner. Det täcker skador som uppstår av olyckshändelse, man välter någonting och det blir förstår. Den ansvarsförsäkringen är väldigt hög i de allra flesta företagsförsäkring och för oss var det minsta minst 10 miljoner.

Avbrottsförsäkringen är något man sällan tänker behövs och den gäller om du skadar dig så att du inte kan jobba (ekonomisk invaliditet) eller vid dödsfall. Den täcker fasta kostnader som hyror och löner upp till ca en kvarts miljon. För de efterlevande så måste de förmodligen anlita en likvidator som likviderar bolaget. Detta moment ingår också i de flesta företagsförsäkringar.

Rättskydd är ett annat moment som oftast ingår i en företagsförsäkring och det är ett skydd om man blir stämd eller behöver juridisk hjälp som konsekvens av en oförutsedd händelse. Ibland kan det finnas klausuler där skyddet inte gäller i tvister med exempelvis fackföreningar, vilket är lite märkligt när man använder ordet ”rättskydd”.

Den sista av försäkringsmomenten som ofta ingår är tjänstereseförsäkring. Det är en liv, olycksfalls och sakförsäkring som gäller när man själv reser eller de anställda reser, det vill säga man får ersättning om personen råkar ut för olycka och blir oförmögen att arbeta (ekonomisk invaliditet) eller avlider. Resgodsförsäkring ingår så om bagaget kommer bort så får man det ersatt, ganska så generöst. Det ingår också en Reseavbrotts och förseningsmoment samt en överfallsförsäkring om man blir rånad eller misshandlad under en tjänsteresa.

Ett tips som vi fick av en oberoende försäkringsrådgivare ”Söderberg & Partners” är att använda ”Europeiska Försäkringar” och deras reseförsäkring. Den är dyrare än de flesta andra och du får räkna med ca 5 000 per anställd men den gäller med moment som cancervård och obegränsad längd på tjänsteresan. För kortare resor så har ”America Express Platinum” en reseförsäkring som är minst lika generös som ”Europeiska Försäkringar”.

Självrisker för företagsförsäkringar

Självrisken är tyvärr hög, oftast minst 8 900 SEK (eller 20% av basbelopp) som för egendoms-, avbrotts- och ansvarsförsäkring till 22 250 (50% av basbelopp) för rättskydd- och ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter. Konsekvensen av detta är att om din smartphone går sönder så kommer självrisken vara högre än värdet på telefonen.

Måste jag ha en företagsförsäkring?

Nej, du måste inte ha en företagsförsäkring. Om du kör kontorslöst, har en dator och en telefon på företaget så är värdeminskningen och självrisken sådan att du aldrig har nytta av din företagsförsäkring. Konsultförsäkringen tvivlar jag på att den löser ut och om du inte har allt för mycket eget kapital i bolaget så kan du försätta det i konkurs den dagen din kund ansvar att du har vållat dem en skada.

Vilka försäkringar har vi i vårt bolag?

Vi har samtliga av ovanstående försäkringar, samt TFA (Trygghetsrådet), TGL (Grupplivförsäkring) samt ITP 1 (Pensionsförsärking) eftersom vi är bundna av kollektivavtal. TFA och TGL är några tior per år och anställd men pensionsförsäkringen är i särklass dyrast, ca 7% av lönen och därför flera tusen per månad. Villkoren i kollektivavtalet är på 150 sidor, så för att våra anställda skall slippa fundera på om det verkligen har ”kollektivavtalsnära” villkor eller ej, så har vi tecknat kollektivavtal helt enkelt.